Złom płaszczyk

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem surowców wtórnych a także autozłomu oraz sprzedażą używanych części samochodowych. Posiadamy rozbudowany park maszynowy oraz transportowy. W skład taboru wchodzą samochody ciężarowe samowyładowcze i kontenerowce.

Zajmujemy się odbiorem i przerobem poprodukcyjnych odpadów metalowych, poprzez wykorzystanie między innymi własnych kontenerów.

Nasze produkty sprzedajemy głównie do hut znajdujących się na terenie aglomeracji śląskiej. Węgiel i miał sprzedawany przez nas pochodzi z Kompani Węglowej / Bytom co gwarantuje najwyższą jakość towaru.


stanisław płaszczyk
Skup Złomu

Skup Złomu

Więcej
ruda śląska
Recykling Samochodów

Recykling Samochodów

Więcej
złom żeliwny
Transport

Transport

Więcej

złom stalowy

Firma Zakład Skupu i Przerobu Surowców Wtórnych Stanisław Płaszczyk jest beneficjentem projektu:
„ Budowa zakładu recyklingu w Rudzie Śląskiej"

Całkowity planowany koszt projektu: 1 896 091,06 PLN
Dofinansowanie: 621 669,20 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Złom płaszczyk

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.